Contact

 

X
 wit wat is dvswat is burgenschapsvorming

Wat is
De Vreedzame School
 

 Wat zijn
de doelen van De Vreedzame School

 


 

Wie zijn wij?

X
digitaalKZI

Hoe weet u of u de beoogde doelen bereikt? Hoe zit het met de borging van alle inspanningen die u als vreedzame school hebt gedaan? Hoe weet u of leerlingen zich veilig voelen op school? En wat kunt u doen om dit structureel te verbeteren?

 

Lees verder...

X
map

Onlangs verscheen bij De Vreedzame School een nieuwe map: Werken aan sociale veiligheid. Met deze map krijgen scholen een extra handreiking om pesten te voorkomen en om in te grijpen bij pestincidenten  op een manier die past bij De Vreedzame School.

 

Lees verder...

X
aanslagen03a

Algemene suggesties en vier uitgeschreven lesbrieven om op een pedagogische wijze om te gaan met de nasleep van deze verschrikkelijke gebeurtenissen.

 

Lees verder...

X
klasseapart

Dit artikel in het februarinummer van Klasse Apart gaat over Beste Burgers, een versie van het programma van De Vreedzame School voor leerlingen met een verstandelijke beperking.

Lees dit artikel

X
mko

In het blad Management Kinderopvang verscheen een artikel over het programma van De Vreedzame School voor kindercentra en voorschoolse voorzieningen.

 

Lees dit artikel

X
ko

En ook het tijdschrift Kinderopvang heeft een artikel gepubliceerd over De Vreedzame School voor Peuters.

 

Lees dit artikel

X
kinderraden

In verschillende vreedzame wijken zijn de afgelopen tijd Vreedzame Kinderraden geïnstalleerd en wijkmanifesten ontworpen. We kunnen ze niet allemaal noemen, maar we geven twee voorbeelden:

 

Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost en Amsterdam-Oud-West.

X
oudermediatoren02

Op verschillende plekken werken we aan het opleiden van ouders als mediatoren in vreedzame wijken. Zo is onlangs in Amsterdam-West de eerste Amsterdamse oudermediatorgroep opgeleid.

 

Lees verder...

X
erkenning nji

Goed nieuws!

De Vreedzame School is erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’, en als zodanig opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut!

 

Lees verder...

X
veelnieuwescholen02

Dit jaar staat de teller al op 115 nieuwe scholen en er komen nog steeds scholen bij. Een absoluut record sinds de start in 1999. Hoe komt het dat er zo’n toenemende belangstelling is voor Vreedzaam?

 

Lees verder...

X

 Deelnemers Domein

 

Scholen die meedoen aan De Vreedzame School kunnen inloggen op het Deelnemers Domein. In het Download Center staan de werkbladen, pictogrammen en illustraties klaar voor weergave in kleur op een digitale schoolbord en als PDF bestand om te downloaden en uit te printen. Verder vindt u hier aan het begin van elk blok het Vreedzame Schooljournaal met voor elke groep een overzicht van de lessen van dat blok en de mogelijkheid voor Vreedzame Scholen om aan elkaar te laten zien wat ze hebben gedaan. Ook de Nieuwsbrieven voor Ouders kunnen hier worden gedownload.

Op het Vreedzame Schoolplein worden bijdragen van scholen geplaatst die iets bijzonder hebben bedacht of georganiseerd en dat graag aan iedereen willen laten weten.

journaal 

 

 

 

.